انواع آنتن مورد استفاده:
آنتن ياگي (YAGI)خارجي متناسب با شرايط محل دريافت امواج تلفن همراه و محل نصب سيستم موردبهره برداري قرار مي گيرد اين آنتن قدرت تبادل سيگنال را به شكل ديناميك تري دارا ميباشد و خروجي كامل سيستم را مهيا مي سازد .
آنتن اُمني( Omni)قابل استفاده در منازل ، دفاتر كار ، كارخانجات و ادارات مي باشد.
آنتن پچ پنل ( Patch panel)قابل استفاده در مكانهاي ورزشي و استخرهاي سر پوشيده ، زير زمين ها و پاركينگ ها مي باشد.
آنتن پترن ( pattern)فقط براي استفاده در مكان هاي باز مانند پروژه هاي سد سازي ، چاه هاي نفت ، روستاهاي دور افتاده تونل ها و مترو قابل استفاده مي باشد.

مطالعه بیشتر...